Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1586 af 19. december 2013

§ 2

Der kan ikke kræves betaling første gang, der udleveres dokumenter til den pågældende ansøger, når

  • 1) betalingen for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr., eller

  • 2) den, der får udleveret dokumenterne, anmodes om en udtalelse til brug ved sagens behandling.

Stk. 2 Der kan ikke kræves betaling, når dokumenterne udleveres i henhold til lovens § 8.