Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

Hittegods
§ 7

For udenrigstjenestens bistand vedrørende hittegods betales et gebyr på 510 kr. pr. sag. Ud over gebyret skal rekvirenten selv betale alle udgifter, som er direkte forbundet med sagen.