Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 5. juni 2024

Legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger mv.
§ 6

For legalisering, attestationer, verifikationspåtegninger mv. betales et gebyr på 230 kr. pr. underskrift, jf. dog stk. 2 og 6.

Stk. 2 Legalisering af følgende danske eksportdokumenter er dog fritaget for gebyrer:

  • 1) oprindelsescertifikater (Certificates of Origin),

  • 2) frisalgscertifikater (Free Sale Certificates),

  • 3) sundhedscertifikater (Health Certificates) for eksportvarer,

  • 4) plantesundhedscertifikater (Phytosanitary Certificates),

  • 5) fakturaer (Invoices) eller

  • 6) eksportlicenser (Export Licences).

Stk. 3 For bistand til udstedelse af dokumenter og erklæringer samt mindre oversættelser betales følgende gebyrer:

  • 1) For kontrol af borgerens identitet og udlevering af originale fødsels- og dåbsattester/personattester, pinkodebrev, kreditkort, MitID midlertidig adgangskodebrev og nøglekort, mv. betales et gebyr på 285 kr. pr. dokument. Såfremt en borger får udleveret flere af denne type dokumenter samtidigt, opkræves 285 kr. i alt. For diplomater m.fl., der efter andre regler er fritaget for at betale moms i det land, hvor de bor, betales et gebyr på 225 kr. for udstedelse af erklæring om, at en vare er købt i Danmark og indført i værtslandet. Der skal opkræves et gebyr på 225 kr. pr. ekspedition. Såfremt henvendelsen omhandler flere selvstændige indkøb, og såfremt der kan udstedes én samlet erklæring, opkræves 225 kr. pr. erklæring.

  • 2) For udstedelse af ligpas betales et gebyr på 225 kr.

  • 3) For oversættelser af mindre standarddokumenter (kørekort o.l.) betales et gebyr på 565 kr.

Stk. 4 Er sagsbehandling påkrævet, opkræves 1.130 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 5 Rekvirering og betaling af en legaliseringsydelse for et dansk dokument skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.

Stk. 6 Uanset stk. 1, opkræves der ikke gebyr, når danske diplomatiske og konsulære repræsentationer efter aftale med og på vegne af udenlandske myndigheder foretager den efterfølgende kontrol af ægtheden af en af Udenrigsministeriets underskrifter.