Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

Kørekort
§ 5

For repræsentationens bistand til udstedelse af kørekort betales følgende gebyrer, jf. dog stk. 2:

  • 1) For udstedelse af erklæring om mistet kørekort (midlertidig erstatningskørekort) til kørsel i udlandet betales et gebyr på 510 kr.

  • 2) For bistand til udstedelse af internationalt kørekort betales et gebyr på 510 kr.

  • 3) For bistand til indsendelse af anmodning om ”Bekræftelse af kørekort” fra Færdselsstyrelsen betales et gebyr på 230 kr. pr. anmodning.

Stk. 2 Når bistanden i forbindelse med de i stk. 1 nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, betales i stedet 1.130 kr. pr. påbegyndt time.

Stk. 3 Betaling for kørekort samt repræsentationens bistand i forbindelse med behandling af ansøgning om kørekort skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.