Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1587 af 22. december 2022

Betalingstidspunkt
§ 24

Betaling for borgerserviceydelser (kapitel 1) og for andre sager (kapitel 3) skal betales forud for udførelse af den betalingspligtige ydelse, jf. dog stk. 2. I særlige tilfælde kan der desuden for kommercielle sager (kapitel 2) stilles krav om forudbetaling, delbetaling, depositum eller lignende foranstaltninger.

Stk. 2 Hvor betaling for ydelsen ikke sker forud, kan Udenrigsministeriet, såfremt betalingen ikke erlægges til tiden, opkræve et gebyr på 85 kr. pr. påmindelse fra den anden skriftlige anmodning om betaling af restancen.

Stk. 3 Krav på betaling efter denne bekendtgørelse er tillagt udpantningsret, jf. § 1, stk. 1, nr. 4 i lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986 om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig.