Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

Personbistand uden for repræsentationens åbningstid
§ 21

Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 6, uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser, og anmodningen kan imødekommes, betales timetakst på 1.130 kr. forhøjet med 50 pct. pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 6 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen, med undtagelse af kommercielle sager omfattet af § 9 og § 13, forhøjes gebyret med 50 pct. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas eller forlængelse af pas uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 21, stk. 2.

Stk. 2 Ved udstedelse af et provisorisk pas eller forlængelse af pas uden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser betales et gebyr på 2.640 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere provisoriske pas eller forlænges flere pas, betales gebyret på 2.640 kr. alene for den første udstedelse eller forlængelse. For efterfølgende udstedelser eller forlængelser betales gebyr efter § 2, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, eller efter § 2, stk. 2.

Stk. 3 Såfremt rekvirenten anmoder repræsentationen om at udføre en betalingspligtig ydelse omfattet af §§ 2 - 6, på repræsentationens officielle lukkedage, og anmodningen kan imødekommes, betales timetakst på 1.130 kr. forhøjet med 100 pct. pr. påbegyndt time. For §§ 2 – 6 gælder denne betaling i stedet for gebyrerne. For øvrige ydelser i henhold til betalingsbekendtgørelsen, med undtagelse af kommercielle sager omfattet af § 9 og § 13, forhøjes betalingen med 100 pct. Transporttiden, som repræsentationens medarbejder anvender for at kunne udføre en betalingspligtig ydelse på repræsentationens officielle lukkedage, indgår i timeberegningen. For udstedelse af provisoriske pas eller forlængelse af pas på repræsentationens officielle lukkedage fastsættes gebyr efter bestemmelsen i § 21, stk. 4.

Stk. 4 Ved udstedelse af et provisorisk pas eller forlængelse af pas på repræsentationens officielle lukkedage betales et gebyr på 3.770 kr. Transporttiden, som repræsentationsmedarbejderen anvender for at kunne udføre ydelsen, indgår i gebyret. Såfremt der i samme ekspedition udstedes eller forlænges flere pas, betales gebyret på 3.770 kr. alene for den første udstedelse eller forlængelse. For efterfølgende udstedelser eller forlængelser betales gebyr efter § 2, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, eller efter § 2, stk. 2.