Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 05. juni 2024

Rejsedokumenter
§ 2

For repræsentationens modtagelse af ansøgning/udstedelse af rejsedokumenter betales følgende gebyrer:

  • 1) For pas til person uanset alder, betales et gebyr på 1.130 kr.

  • 2) For EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande betales et gebyr på 1.130 kr.

  • 3) For dansk provisorisk pas betales et gebyr på 1.130 kr.

  • 4) For laissez-passer betales et gebyr på 1.130 kr., jf. dog stk. 3.

  • 5) For forlængelse af pas eller rejsedokumenter betales et gebyr på 1.130 kr.

  • 6) For kontrol af borgerens identitet og udlevering af pas udstedt på baggrund af pasansøgning indgivet andet sted end den danske repræsentation, hvor passet udleveres, betales et gebyr på 285 kr. til den repræsentation, som udleverer passet.

Stk. 2 For udstedelse af pas efter nr. 1 og 3 betaler alle ansøgere 1.786 kr., hvor et gyldigt eller udløbet pas tilhørende pasansøgeren ikke kan fremvises, eller hvor passet fremvises i ødelagt stand, jf. § 4 c, stk. 2 i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1542 af 18. december 2018, § 2 i lov nr. 167 af 29. februar 2020, § 4 i lov nr. 124 af 30. januar 2021 og § 2 i lov nr. 415 af 13. marts 2021.

Stk. 3 Der opkræves ikke gebyr ved udstedelse af laissez-passer ved førstegangsindrejse i Danmark, såfremt der er tale om FN-kvoteflygtninge, som skal bosættes i Danmark.

Stk. 4 Der opkræves ikke gebyr for forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas inden for repræsentationens åbningstid for konsulære ydelser.

Stk. 5 For repræsentationens udstedelse/udlevering af rejsedokumenter for flygtninge og for udlevering af fremmedpas betales gebyret nævnt i stk. 1, nr. 1.

Stk. 6 Når bistanden i forbindelse med de nævnte ydelser i sin karakter og sit omfang går ud over rammerne for sædvanlig gebyrbelagt bistand, betales foruden de gældende gebyrer også 1.130 kr. pr. yderligere påbegyndt time.

Stk. 7 Ansøgning om rejsedokument, betaling af gebyrer for rejsedokumenter samt faktiske udgifter skal ske digitalt gennem den af udenrigstjenesten anviste selvbetjeningsløsning, som er tilgængelig via Udenrigsministeriets hjemmeside, medmindre der foreligger særlige forhold eller i tilfælde af ekstraordinære situationer, jf. § 25.