Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

Bistand til domstolene ved videoafhøringer, herunder ved udlån af videokonferenceudstyr
§ 18

For udenrigstjenestens bistand på vegne af en dansk domstol i civilretlige sager, hvor den rekvirerende part er en ikke-statslig organisation, en privatperson eller et firma, herunder ved udlån af videokonferenceudstyr i forbindelse med afholdelse af videoafhøringer, opkræves 1.130 kr. pr. påbegyndt time. Tid anvendt til den tekniske op- og nedsætning før og efter videokonferencen indgår i timeafregningen.

Stk. 2 Der opkræves ikke et gebyr i strafferetlige sager.