14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1014 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Betaling for ophold i fængsel eller arresthus udgør kr. 30 pr. døgn eksklusive kost, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 2 Størrelsen af det beløb, der skal betales for ophold i et udslusningsfængsel, fastsættes af kriminalforsorgsområdet efter godkendelse af Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 3 Skal den indsatte eller dømte ikke selv sørge for kost, betaler den pågældende et beløb for kosten, der svarer til det kostbeløb, der er fastsat i kapitel 5 om personlige fornødenheder i beskæftigelsesbekendtgørelsen.

•••

Stk. 4 Efter betaling for opholdet skal den indsatte eller dømte mindst have et beløb til rådighed, der svarer til det vederlag, som udbetales til personer, der beskæftiges ved kriminalforsorgens foranstaltning. Er dette ikke tilfældet, nedsættes eller bortfalder betalingen.

•••

Stk. 5 Kriminalforsorgsområdet kan efter en konkret vurdering nedsætte betalingen for opholdet, hvis den indsatte eller dømte betaler husleje for egen bolig under opholdet. Tilsvarende kan betalingen nedsættes, så den pågældende får mulighed for at opretholde sine tidligere forpligtelser og samtidig har et rimeligt beløb til rådighed.

•••
profile photo
Profilside