14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 396 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Der betales for opholdet fra det tidspunkt, hvor det indtægtsgivende arbejde påbegyndes, eller den offentlige ydelse beregnes.

•••

Stk. 2 Betaling for ophold sker månedsvis forud, dog således at kriminalforsorgsområdet efter en konkret vurdering kan give henstand med første betaling, herunder aftale en afdragsordning.

•••

Stk. 3 Betaling opkræves af det kriminalforsorgsområde, hvor den indsatte er anbragt.

•••
profile photo
Profilside