Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2024

§ 4

Boede barnet sammen med begge forældre umiddelbart før anbringelsen uden for hjemmet, lægges deres sammenlagte indkomstgrundlag efter § 3 til grund.

Stk. 2 Boede barnet umiddelbart før anbringelsen hos den ene forælder, lægges dennes indkomstgrundlag efter § 3 til grund. Er den anden af forælder på tidspunktet for anbringelsen ikke pålagt at svare underholdsbidrag til barnet, indtræder kommunen i retten til at kræve bidrag fastsat, jf. § 9, stk. 2.