14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 535 af 02. May 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Forældrenes betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år
For børn og unge under 18 år, der har ophold uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet i forhold til indkomstgrundlaget, jf. § 2. Betalingen fastsættes af kommunen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Forældre, hvis indkomstgrundlag ikke overstiger 139.700 kr. (2019-niveau), betaler ikke for børns og unges ophold i et anbringelsessted.

•••

Stk. 3 Af indkomstgrundlag over 139.700 kr. (2019-niveau) betales 18 pct., dog højst et beløb, der svarer til 5/3 af normalbidraget, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

•••

Stk. 4 Af indkomstgrundlag ud over maksimum for beregningen i stk. 3, betales 9 pct., dog højst et beløb, således at den samlede betaling udgør 10/3 af normalbidraget.

•••

Stk. 5 Beløb under 100 kr. månedlig opkræves ikke.

•••
profile photo
Profilside