Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014

Betaling for personaleomkostninger
§ 2

Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for omkostninger til personale i forbindelse med,

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger, jf. dog § 1, stk. 2 og 3, om maksimal egenbetaling.