Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017

Brugerinformation
§ 16

Med henblik på, at ansøgere, der ønsker at gøre brug af frit valg af botilbud efter servicelovens § 108, stk. 2, får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne kommunernes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen sikre, at oplysninger, der fremgår af stk. 2 og 3, fremgår på en lettilgængelig måde.

Stk. 2 Brugerinformationen skal som minimum omfatte oplysning om:

 • 1) Kommunens botilbud efter servicelovens § 108, herunder botilbud egnet til 2 personer.

 • 2) Botilbuddenes størrelse og indretning.

 • 3) Fællesfaciliteter i tilknytning til det enkelte botilbud.

 • 4) Tilknyttet hjælp og antal fasttilknyttet plejepersonale.

 • 5) Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

 • 6) Antal beboere på botilbuddet.

 • 7) Botilbuddets værdier og normer.

 • 8) Dagligdagens rytme.

 • 9) Hvordan tilsyn med botilbuddet føres.

Stk. 3 Brugerinformationen skal som minimum omfatte følgende oplysninger om ventelisten, jf. § 11:

 • 1) Antal ansøgere på ventelisten.

 • 2) Gennemsnitlig ventetid på ventelisten.

 • 3) Fordelingen af borgere fra hjemkommunen hhv. andre kommuner.

 • 4) Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal.

 • 5) Hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises.

 • 6) Om kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afslå udefrakommende borgere optagelse på venteliste, jf. § 13.