Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017

§ 14

Beslutninger efter § 13 finder ikke anvendelse på ansøgere, der ønsker at flytte til kommunen

  • 1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,

  • 2) af religiøse grunde for at blive optaget i et boligmiljø, hvis hovedformål er, at beboere med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

  • 3) for at opnå en særlig bolig beregnet for ansøgere, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre, eller

  • 4) i deres egenskab af ægtefæller eller samlevende, jf. § 15, stk. 3.

Stk. 2 Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende eller andre, som den pågældende har nær tilknytning til.