14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Den del af betalingen, der afhænger af boligens omkostninger, fastsætter kommunalbestyrelsen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter til bygningerne, hvortil lægges 10 pct. af den seneste offentlige vurdering. Udgifter til moms af driftsudgifter medregnes, mens udgifter til renter og afdrag på lån i bygningerne ikke medregnes. I lejede bygninger svarer boligens omkostninger til lejen i erhvervslejemålet med tillæg af øvrige driftsudgifter, der ikke indgår i erhvervslejen.

•••

Stk. 2 Omkostningerne efter stk. 1 fordeles på servicedelen og boligdelen efter arealstørrelse.

•••

Stk. 3 Omkostningerne vedrørende boligdelen fordeles på de enkelte boliger efter disses areal.

•••

Stk. 4 Beboerens betaling udgør 10 pct. af det beregnede beløb i stk. 3.

•••

Stk. 5 Betalingen efter stk. 4 reguleres ikke som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter.

•••

Stk. 6 Ved fordeling af omkostningerne efter stk. 2 og 3 anvendes principperne herom for ældreboliger.

•••

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen kan nedsætte betalingen efter stk. 1 i de tilfælde, hvor 10 pct. af den offentlige ejendomsvurdering overstiger de faktiske boligudgifter (renter og afdrag på lån i boligen). Nedsættelsen kan maksimalt svare til forskellen mellem 10 pct. af ejendomsvurderingen og de faktiske boligudgifter.

•••
profile photo
Profilside