14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen efter § 6 på grundlag af boligens omkostninger og efter § 7 på grundlag af beboerens indtægt. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens omkostninger, jf. § 6, stk. 3 og 6.

•••

Stk. 2 Beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition.

•••

Stk. 3 Beboeren skal ikke betale indskud ved indflytningen. Ønsker en beboer at foretage boligændringer, kan det dog kræves, at beboeren stiller sikkerhed for udgifter til retablering.

•••

Stk. 4 Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinier og herunder bestemme, at betalingen fortsætter i en kortere tid efter, at boligen er fraflyttet, og at betalingen ophører med udgangen af en måned.

•••

Stk. 5 Når en beboer dør, følger det af stk. 4, hvornår pligten til at betale ophører.

•••
profile photo
Profilside