14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Regulering og afrunding
Følgende beløb reguleres en gang årligt efter stk. 2 og 3:

  • 1) Progressionsgrænsen efter § 7, stk. 1, på 156.300 kr.

  • 2) Fradragsbeløbet i den opgjorte indkomst for enlige pensionister, jf. § 7, stk. 7, på 34.000 kr.

  • 3) Beløbet i § 7, stk. 10, på 143.200 kr.

  • 4) Beløbet, hvormed rabatten efter § 10, stk. 2, nedsættes, på 4.007 kr.

•••

Stk. 2 Beløbene i stk. 1, nr. 1, 2 og 3, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

•••

Stk. 3 Beløbet i stk. 1, nr. 4, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

•••

Stk. 4 Beløbene nævnt i stk. 1-3 er opgjort i 2007-niveau og reguleres første gang den 1. januar 2008.

•••
profile photo
Profilside