14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Brugerinformation
Med henblik på, at ansøgere, der ønsker at gøre brug af frit valg af botilbud efter servicelovens § 108, stk. 2, får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne kommunernes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen sikre, at oplysninger, der fremgår af stk. 2 og 3, fremgår på en lettilgængelig måde.

•••

Stk. 2 Brugerinformationen skal som minimum omfatte oplysning om:

 • 1) Kommunens botilbud efter servicelovens § 108, herunder botilbud egnet til 2 personer.

 • 2) Botilbuddenes størrelse og indretning.

 • 3) Fællesfaciliteter i tilknytning til det enkelte botilbud.

 • 4) Tilknyttet hjælp og antal fasttilknyttet plejepersonale.

 • 5) Resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

 • 6) Antal beboere på botilbuddet.

 • 7) Botilbuddets værdier og normer.

 • 8) Dagligdagens rytme.

 • 9) Hvordan tilsyn med botilbuddet føres.

•••

Stk. 3 Brugerinformationen skal som minimum omfatte følgende oplysninger om ventelisten, jf. § 11:

 • 1) Antal ansøgere på ventelisten.

 • 2) Gennemsnitlig ventetid på ventelisten.

 • 3) Fordelingen af borgere fra hjemkommunen hhv. andre kommuner.

 • 4) Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal.

 • 5) Hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises.

 • 6) Om kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afslå udefrakommende borgere optagelse på venteliste, jf. § 13.

•••
profile photo
Profilside