14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Retten til frit valg efter § 15, stk. 1, finder ikke anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a i lov om social service.

•••

Stk. 2 Retten til frit valg efter § 15, stk. 1, genindtræder, når den pågældende ikke længere opfylder kriterierne i § 129 a i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside