14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Beslutninger efter § 13 finder ikke anvendelse på ansøgere, der ønsker at flytte til kommunen

  • 1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,

  • 2) af religiøse grunde for at blive optaget i et boligmiljø, hvis hovedformål er, at beboere med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

  • 3) for at opnå en særlig bolig beregnet for ansøgere, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre, eller

  • 4) i deres egenskab af ægtefæller eller samlevende, jf. § 15, stk. 3.

•••

Stk. 2 Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende eller andre, som den pågældende har nær tilknytning til.

•••
profile photo
Profilside