14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1387 af 12. December 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Rabat til gifte eller samlevende pensionister, der bor i samme botilbud efter servicelovens § 108
Bor gifte eller samlevende pensionister i samme botilbud efter servicelovens § 108, fastsætter kommunalbestyrelsen betalingen efter § 6 ud fra det boligareal, som (ægte)parret benytter, og betalingen efter § 7 på grundlag af (ægte)parrets samlede indtægt.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen nedsætter betalingen med en rabat på 25 pct. Rabatten nedsættes med 1 pct. point for hver 4.007 kr., som den samlede indkomst overstiger den sociale pension.

•••

Stk. 3 Dør eller fraflytter en af pensionisterne, ophører rabatten med udgangen af den måned, hvori dødsfaldet eller fraflytningen er sket.

•••
profile photo
Profilside