14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1097 af 07. november 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Straffebestemmelser
Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 4 og 5 straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside