Bekendtgørelse om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1097 af 07. november 2006

Straffebestemmelser
§ 6

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 4 og 5 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.