Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 873 af 16. september 2005

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005 og har virkning for afgørelser, der træffes efter dette tidspunkt.