Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 873 af 16. september 2005

§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på afgørelser, der skal træffes af værdiansættelsesnævnet i medfør af § 244 i lov om finansiel virksomhed.