14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 873 af 16. September 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Forpligtelsen til at betale for nævnets afgørelser påhviler det pengeinstitut, som anmoder nævnet om at træffe afgørelse i en sag.

•••

Stk. 2 Beregningen sker på grundlag af nævnets timeforbrug. Betalingen sker i øvrigt efter retningslinierne i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

•••

Stk. 3 Når nævnet har opgjort sit timeforbrug, fremsender Økonomi- og Erhvervsministeriet en regning til pengeinstituttet, der indbetaler beløbet til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

•••
profile photo
Profilside