Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 107 af 03. februar 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 218 af 02. marts 2017, bekendtgørelse nr. 820 af 19. juni 2018, bekendtgørelse nr. 118 af 09. januar 2019, bekendtgørelse nr. 357 af 03. marts 2021, bekendtgørelse nr. 93 af 18. januar 2022, bekendtgørelse nr. 689 af 06. juni 2023 og bekendtgørelse nr. 54 af 17. januar 2024

§ 3

I de tilfælde, hvor det først i forlængelse af politiets indledende kontakt med en person uden lovligt ophold eller efter endt asylregistrering konstateres, at en udlænding er i besiddelse af aktiver, der kan tages i bevaring efter udlændingelovens § 40, stk. 9, kan Udlændingestyrelsen anmode politiet om bistand til at tage aktiverne i bevaring.

Stk. 2 Udlændingestyrelsen foretager i de i stk. 1 nævnte tilfælde i nødvendigt omfang vurderingen af værdien af de af politiet beslaglagte aktiver efter overdragelsen af aktiverne fra politiet.