Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 107 af 03. februar 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 218 af 02. marts 2017, bekendtgørelse nr. 820 af 19. juni 2018, bekendtgørelse nr. 118 af 09. januar 2019, bekendtgørelse nr. 357 af 03. marts 2021 og bekendtgørelse nr. 93 af 18. januar 2022

Betaling af udgifter til eget og familiens underhold mv. og realisation af aktiver
§ 2

Ved udgifter til underhold forstås i denne bekendtgørelse udgifter til indkvartering, bespisning i cafeteria på center med vederlagsfri bespisningsordning, nødvendige sundhedsmæssige ydelser samt udbetaling af kontante ydelser (grundydelse, forsørgertillæg, nedsat forsørgertillæg og tillægsydelse).

Stk. 2 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på udlændinge omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ved familie forstås i denne bekendtgørelse ægtefælle/samlever og mindreårige børn, der hører til den pågældende udlændings husstand.

Stk. 4 Ved indkvarteringssted forstås i denne bekendtgørelse de i udlændingelovens § 42 a, stk. 5, jf. § 42 a, stk. 4, nævnte indkvarteringssteder.