Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 107 af 03. februar 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 218 af 02. marts 2017, bekendtgørelse nr. 820 af 19. juni 2018, bekendtgørelse nr. 118 af 09. januar 2019, bekendtgørelse nr. 357 af 03. marts 2021, bekendtgørelse nr. 93 af 18. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 689 af 06. juni 2023

Formål
§ 1

Bekendtgørelsen har til formål at regulere grundlaget for Udlændingestyrelsens sagsbehandling i den situation, hvor politiet i henhold til udlændingelovens § 40, stk. 9, i forbindelse med visitation af en udlænding eller ved ransagning af den pågældende udlændings bagage tager aktiver i bevaring, og hvor styrelsen herefter skal træffe afgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. i henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4.