Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 9

Uanset § 8, stk. 1, nr. 4, litra a, og nr. 5, 2. pkt., kan de samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen i 2023 for lærlinge og elever, herunder elever i skolepraktik, omfattet af § 8 ikke overstige det maksimale dagpengeniveau, jf. §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 8 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. For elever, hvis elevløn overstiger det maksimale dagpengeniveau, finder 1. pkt. dog ikke anvendelse.