14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 8a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8a Uanset § 8, stk. 1, nr. 4, litra a, og nr. 5, 2. pkt., kan de samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen i 2022 og 2023 for lærlinge og elever, herunder elever i skolepraktik, omfattet af § 8 ikke overstige det maksimale dagpengeniveau. § 8 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse. For elever, hvis elevløn overstiger det maksimale dagpengeniveau, finder 1. pkt. dog ikke anvendelse.

•••
profile photo
Profilside