Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 27

Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i ganske særlige tilfælde give tilladelse til, at et medlem eller en person, der ikke længere er medlem af en a-kasse, kan få efterlønsbidraget kontant tilbage, hvis medlemmet eller personen uden egen skyld mister retten til at overgå til efterløn.

Stk. 2 Beløbet opgøres efter § 26 og udbetales af a-kassen.