Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

Pensionsalderen er nået, jf. lovens § 77 a, stk. 3
§ 23

A-kassen skal i forbindelse med, at et medlem når folkepensionsalderen, betale efterlønsbidraget tilbage, hvis medlemmet hverken har fået efterløn eller optjent præmie efter lovens § 74 m.

Stk. 2 Hvis a-kassen ikke er bekendt med medlemmets adresse og ikke er i stand til at finde adressen, har a-kassen ikke pligt til at foretage sig yderligere.