Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

Emigration, jf. lovens § 77 a, stk. 2, nr. 3
§ 21

Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget kontant tilbage, når medlemmet er emigreret eller skal emigrere, at a-kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2 Medlemmet skal over for a-kassen dokumentere, at medlemmet er emigreret eller skal emigrere.