Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

Overførsel til en pensionsordning, jf. lovens § 77 a, stk. 1
§ 19

Det er en betingelse for at få efterlønsbidraget overført til en pensionsordning, at a-kassen har modtaget et skriftligt fravalg af efterlønsordningen, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 2 Medlemmet skal over for a-kassen dokumentere, at den danske pensionsordning, som medlemmet ønsker bidraget overført til, er omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1.

Stk. 3 Efterlønsbidraget kan ikke overføres til en pensionsordning, hvis medlemmet skal have det kontant tilbage, jf. lovens § 77 a, stk. 2-4.