14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Medlems- og efterlønsbidraget
Det samlede medlemsbidrag, jf. lovens § 77, består af medlemsbidraget og det frivillige efterlønsbidrag. Medlemsbidraget består af 3 dele:

  • 1) Et bidrag til arbejdsløshedsforsikringen.

  • 2) Et administrationsbidrag.

  • 3) Et bidrag til ATP.

•••

Stk. 2 A-kassen fastsætter selv størrelsen af administrationsbidraget, jf. dog stk. 3-6.

•••

Stk. 3 Der kan ikke kræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der ikke er medlem af en faglig organisation, end af de øvrige medlemmer.

•••

Stk. 4 Der kan ikke opkræves højere administrationsbidrag af medlemmer, der modtager ydelser fra a-kassen, end af de øvrige medlemmer, som tilhører samme kategori, afdeling, faggruppe e.l.

•••

Stk. 5 Tværfaglige a-kasser kan ikke fastsætte forskellige administrationsbidrag for særlige faggrupper eller brancher.

•••

Stk. 6 I a-kasser, hvor administrationen betales af en faglig organisation, kan det årlige administrationsbidrag for medlemmer, der ikke er medlem af den faglige organisation, højst fastsættes til 1,5 gange højeste dagpengesats.

•••

Stk. 7 Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen sker efter reglerne i § 8.

•••

Stk. 8 Et seniormedlem, jf. § 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal kun betale administrationsbidrag.

•••
profile photo
Profilside