14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse Kapitel 11

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Kapitel 11

Vejledningspligt

§28 A-kassen skal, når a-kassen første gang opkræver efterlønsbidrag fra et medlem, vejlede om følgende:

  • 1) Hvilken betydning betaling af efterlønsbidrag har for muligheden for at opnå ret til efterløn.

  • 2) Betingelserne for at gøre brug af fortrydelsesordningen i lovens § 75.

  • 3) Muligheden for at holde pause i bidragsbetalingen, jf. § 3.

  • 4) Muligheden for at få eventuelt indbetalte bidrag tilbage, jf. §§ 17-21, og § 24.

  • 5) At et medlem, der er optaget i en a-kasse efter det fyldte 24. år, ikke vil kunne opnå ret til efterløn efter lovens § 75.

Stk. 2 Når et medlem skriftligt har anmodet om at betale efterlønsbidrag, og medlemmet kan opfylde lovens § 74 a, men ikke ved efterlønsalderen, skal a-kassen informere om muligheden for i stedet at opnå ret til efterløn ved efterlønsalderen efter lovens § 75 og om konsekvenserne af valget. Vejledning skal dog kun ske, hvis medlemmet kan opfylde lovens § 75.

Stk. 3 Når et medlem vælger at holde pause i bidragsbetalingen, jf. § 3, stk. 1, skal a-kassen vejlede om følgende:

  • 1) Konsekvenserne for retten til efterløn, retten til seniorjob og fleksydelse, når medlemmet ikke betaler efterlønsbidraget.

  • 2) At medlemmet kan fortryde sin pause, jf. § 3, stk. 3.

  • 3) Muligheden for at få det indbetalte efterlønsbidrag tilbage, jf. §§ 17-21 og § 24.

  • 4) Betingelserne for at gøre brug af fortrydelsesordningen i lovens § 75.

Stk. 4 Når et medlem vælger efterlønsordningen fra, jf. § 4, skal a-kassen vejlede medlemmet efter stk. 3, nr. 1, 3 og 4. A-kassen skal også vejlede om, at medlemmet, når efterlønsbidraget er betalt tilbage, kun kan opnå ret til efterløn, hvis anciennitetskravet på ny kan opfyldes, jf. § 17, stk. 4.

Stk. 5 Bliver et medlem optaget i en a-kasse før det fyldte 30. år, skal a-kassen vejlede om muligheden for at betale efterlønsbidrag forud for det fyldte 30. år.

Stk. 6 Bliver et medlem optaget i en a-kasse efter det fyldte 30. år, skal a-kassen før opkrævning af efterlønsbidrag fra et medlem, der ønsker at være tilmeldt efterlønsordningen, undersøge, om medlemmet kan opnå ret til efterløn, jf. lovens § 77, stk. 6, nr. 3. Kan medlemmet opnå ret til efterløn, skal a-kassen senest, når a-kassen sender en opkrævning, informere om kravet om indbetaling af efterlønsbidrag efter lovens § 74 a.

Stk. 7 Bliver et medlem genoptaget i en dansk a-kasse efter ophold i et andet EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller på Færøerne, skal a-kassen vejlede om betingelsen om skriftlig tilmelding til efterlønsordningen, jf. § 2, og at det er muligt at efterbetale efterlønsbidrag, jf. § 27.

Stk. 8 Bliver a-kassen bekendt med, at et medlem får tilkendt førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, skal a-kassen vejlede om, at medlemmet kan få indbetalte efterlønsbidrag tilbage.

profile photo
Profilside