Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 874 af 04. juli 2014

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1995 om brugerbetaling i forbindelse med naturalisation ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for erklæringer, der er afgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden.