Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 565 af 19. maj 2017

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og har virkning for ansøgninger om autorisation som psykolog, der er indgivet efter denne dato.

Stk. 2 For ansøgninger om autorisation som psykolog indgivet før den 1. juli 2017 opkræver Psykolognævnets sekretariat i forbindelse med meddelelse om autorisation gebyr i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog ophæves.