14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

Bekendtgørelse nr. 565 af 19. maj 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

I medfør af § 2, stk. 5, i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Der betales et gebyr på 1650 kr. for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog.

Stk. 2 Gebyret indbetales til Psykolognævnets sekretariat ved indgivelse af ansøgning om autorisation som psykolog.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017 og har virkning for ansøgninger om autorisation som psykolog, der er indgivet efter denne dato.

Stk. 2 For ansøgninger om autorisation som psykolog indgivet før den 1. juli 2017 opkræver Psykolognævnets sekretariat i forbindelse med meddelelse om autorisation gebyr i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog ophæves.

profile photo
Profilside