14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2060 af 21. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Midlertidige generelle restriktioner for besøg på tilbud beliggende i visse kommuner
For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i forbindelse med et konkret smitteudbrud i de kommuner, der fremgår af bilag 1, forbydes besøgende midlertidigt adgang til indendørs arealer på offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v., jf. § 1, som er beliggende i de kommuner, der fremgår af bilag 1, hvis der er borgere på tilbuddet, som tilhører en risikogruppe.

•••

Stk. 2 §§ 2-4 og 6-8 finder tilsvarende anvendelse for midlertidige restriktioner for besøg på tilbud omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 3 Tilbud omfattet af stk. 1 kan med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. § 5, midlertidigt beslutte at begrænse, herunder helt at afskære, besøgende adgang til tilbuddets udendørs arealer, jf. dog § 6.

•••
profile photo
Profilside