14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2060 af 21. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Besøg i kritiske situationer samt besøg af den nære pårørende og faste besøgspersoner
Besøg i kritiske situationer og af den nære pårørende på tilbud omfattet af § 1, nr. 3-10, sker indendørs på den del af tilbuddets arealer, som en beboer selv råder over. Besøg i kritiske situationer og af den nære pårørende efter 1. pkt. kan efter ønske fra beboeren eller den eller de nære pårørende tillige ske:

  • 1) I et besøgsrum, hvis dette er indrettet på tilbuddet, jf. stk. 4.

  • 2) På den eventuelle del af tilbuddets udendørs arealer, som beboeren selv råder over, eller på tilbuddets udendørs fællesarealer.

•••

Stk. 2 Tilbuddets ledelse kan efter en konkret vurdering beslutte, at besøg af faste besøgspersoner, jf. § 7, kan ske indendørs på den del af tilbuddets arealer, som en beboer selv råder over. Ved besøg efter 1. pkt. og stk. 4 må der ikke være mere end to besøgende ad gangen sammen med beboeren inklusive den nære pårørende.

•••

Stk. 3 Ved beslutninger efter stk. 2 skal der tages hensyn til følgende:

  • 1) Om den del af tilbuddet, som den enkelte beboer råder over, har egen indgang fra udendørsarealer.

  • 2) Om sådanne besøg vil kræve færden på indendørs fællesarealer, og om dette kan ske sundhedsfagligt forsvarligt, jf. § 4, stk. 1.

  • 3) Om beboeren og de faste besøgspersoner har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring, og om sundhedsmyndighedernes retningslinjer, jf. § 4, stk. 1, kan overholdes under besøg.

•••

Stk. 4 Træffer tilbuddets ledelse ikke beslutning efter stk. 2, kan ledelsen beslutte at indrette et besøgsrum, hvor besøg fra faste besøgspersoner kan foregå. 1. pkt. finder tillige anvendelse for besøg fra den nære pårørende og faste besøgspersoner på tilbud omfattet af § 1, nr. 1 og 2.

•••

Stk. 5 Besøg i situationer omfattet af § 6, der ikke sker efter stk. 1-4, skal ske på tilbuddets udendørs fællesarealer.

•••
profile photo
Profilside