14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1587 af 10. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Sikkerhedsstyrelsen opkræver følgende gebyrer hos den bygningssagkyndige:

  • 1) Gebyr for beskikkelse.

  • 2) Gebyr for fornyelse af beskikkelse.

  • 3) Administrationsgebyr pr. udleveret tilstandsrapportskema.

  • 4) Kursusgebyr for deltagelse på optagelseskursus.

•••

Stk. 2 Gebyr, jf. stk. 1, nr. 3, fastsættes, så der sikres samlet balance mellem gebyrindtægterne og omkostningerne ved Sikkerhedsstyrelsens varetagelse af registrerings- og tilsynsopgaver.

•••

Stk. 3 Gebyrerne, jf. stk. 1, offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 4 For hver udarbejdet tilstandsrapport kan den bygningssagkyndige tillægge sit vederlag et administrationstillæg til dækning af det hos den bygningssagkyndige opkrævede administrationsgebyr.

•••
profile photo
Profilside