14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 For at to personer kan anses for samlevende efter ATP-lovens § 14 b, skal de have fælles bopæl og kunne indgå ægteskab med hinanden. Dette samliv skal bestå, når de samlevende noterer hinanden i ATP som samlevende, og skal have bestået i de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

•••

Stk. 2 Hvis to samlevende, der har noteret hinanden i ATP som samlevende, ikke længere har fælles bopæl, eller hvis de ikke længere kan indgå ægteskab med hinanden, anses samlivet for ophævet, og retten til et engangsbeløb bortfalder. Hvis samlivet genoptages, skal samlivet på ny have bestået i de seneste 2 år forud for dødsfaldet, førend betingelserne for at udbetale et engangsbeløb kan være opfyldt.

•••

Stk. 3 Er samlivet, jf. stk. 1, 1. pkt., ikke blevet noteret i ATP, før en af parterne er død, kan den efterlevende samlever anmode om at få udbetalt engangsbeløbet, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 3. Anmodningen skal vedlægges en tro- og loveerklæring om, at det samlevende par har haft fælles bopæl de seneste to år før dødsfaldet, at de i denne periode har kunnet indgå ægteskab med hinanden, og at de har levet i et ægteskabslignende forhold.

•••

Stk. 4 Hvis de samlevende har haft fælles bopæl i Danmark, er ATP berettiget til udelukkende at lægge adresseoplysninger i Det Centrale Personregister, CPR-registeret, til grund. Ved fælles bopæl i udlandet, skal der fremsendes dokumentation for den fælles bopæl.

•••

Stk. 5 Hvis en eller begge samlevere har ophold på institution, er det ikke et krav, at de pågældende har haft fælles bopæl i de seneste 2 år forud for dødsfaldet, men de skal have haft fælles bopæl i de seneste 2 år forud for opholdet.

•••
profile photo
Profilside