Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1472 af 17. juni 2021

§ 5

Et engangsbeløb kan kun udbetales efter dette kapitel, hvis det afdøde ATP-medlem:

  • 1) fra 1. januar 2002 har været medlem af tillægspensionsordningen i mindst 2 år og

  • 2) fra 1. januar 2002 har betalt bidrag svarende til mindst 2 årsbidrag.

Stk. 2 De 2 års medlemskab og 2 årsbidrag i stk. 1 opgøres efter reglerne i §§ 6 og 7.