14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Engangsbeløb til det afdøde ATP-medlems ægtefælle og børn under 18 år udbetales efter reglerne i ATP-lovens §§ 11 – 13 og § 14 a og beregnes på grundlag af ATP-bidrag vedrørende tiden før 1. januar 2002.

•••

Stk. 2 Beløbet efter ATP-lovens § 12 beregnes på grundlag af den pensionsret, det afdøde medlem havde opnået den 1. juli 1992, beregnet på grundlag af de indtil da indbetalte bidrag. Til brug ved denne beregning fordeles det for kalenderåret 1992 indberettede bidrag forholdsmæssigt på 1. og 2. halvår af 1992.

•••
profile photo
Profilside