Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1472 af 17. juni 2021

§ 2

Et ATP-medlem, som har påbegyndt udbetalingen af en månedlig pension, og som fortryder udbetalingen, kan vælge at udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. Anmodning herom skal være modtaget i ATP senest 5 måneder efter, at udbetalingen er påbegyndt. Medlemmet skal tilbagebetale de udbetalte beløb til ATP. Udbetalingen kan ikke udskydes i mere end 10 år regnet fra den 1. i måneden efter at medlemmet har nået folkepensionsalderen.