14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Et ATP-medlem, som har påbegyndt udbetalingen af en månedlig pension, og som fortryder udbetalingen, kan vælge at udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. Anmodning herom skal være modtaget i ATP senest 5 måneder efter, at udbetalingen er påbegyndt. Medlemmet skal tilbagebetale de udbetalte beløb til ATP. Udbetalingen kan ikke udskydes i mere end 10 år regnet fra den 1. i måneden efter at medlemmet har nået folkepensionsalderen.

•••
profile photo
Profilside