Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1472 af 17. juni 2021

§ 12

Beløb efter denne bekendtgørelse udbetales til en konto i et pengeinstitut i Danmark.

Stk. 2 Udbetaling til personer med bopæl i udlandet sker ved overførsel til en konto i et pengeinstitut i Danmark eller efter den berettigedes anmodning til et pengeinstitut i udlandet. En eventuel merudgift, der er forbundet med overførsel af beløbet til et pengeinstitut i udlandet, betales af den berettigede modtager.

Stk. 3 Ved udbetaling til et pengeinstitut i Danmark overføres beløbet til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ved valg af et pengeinstitut i udlandet kan beløbet være til disposition senere.

Stk. 4 Ved dødsfald udbetales engangsbeløb på under 100 kr. kun, hvis den berettigede anmoder herom.