14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Beløb efter denne bekendtgørelse udbetales til en konto i et pengeinstitut i Danmark.

•••

Stk. 2 Udbetaling til personer med bopæl i udlandet sker ved overførsel til en konto i et pengeinstitut i Danmark eller efter den berettigedes anmodning til et pengeinstitut i udlandet. En eventuel merudgift, der er forbundet med overførsel af beløbet til et pengeinstitut i udlandet, betales af den berettigede modtager.

•••

Stk. 3 Ved udbetaling til et pengeinstitut i Danmark overføres beløbet til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ved valg af et pengeinstitut i udlandet kan beløbet være til disposition senere.

•••

Stk. 4 Ved dødsfald udbetales engangsbeløb på under 100 kr. kun, hvis den berettigede anmoder herom.

•••
profile photo
Profilside