14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ægtefæller og børn under 18 år, der opfylder betingelserne til et engangsbeløb både efter kapitel 2 og efter kapitel 3, har alene ret til at få udbetalt det største beløb. ATP udbetaler det største af beløbene i forbindelse med ATP-medlemmets død, når dødsfaldet er registreret i CPR-registeret.

•••

Stk. 2 Når der er udbetalt et engangsbeløb, og det senere viser sig, at modtageren er berettiget til et større beløb enten efter kapitel 2 eller efter kapitel 3, udbetaler ATP snarest muligt differencen til den berettigede.

•••

Stk. 3 Hvis der ikke er udbetalt et engangsbeløb i forbindelse med ATP-medlemmets død, og hvis ATP efter dødsfaldet modtager oplysninger, der medfører, at der kan udbetales et engangsbeløb efter kapitel 2 eller kapitel 3, udbetaler ATP snarest muligt beløbet til den berettigede.

•••
profile photo
Profilside