Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1472 af 17. juni 2021

§ 10

ATP udbetaler engangsbeløbet i forbindelse med ATP-medlemmets død på grundlag af de ATP-bidrag og bidrag til Obligatorisk Pensionsordning, som ATP ved dødsfaldet har modtaget oplysning om. Udbetalingen finder sted, når dødsfaldet er registreret i CPR-registeret.