14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1401 af 13. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 ATP udbetaler engangsbeløbet i forbindelse med ATP-medlemmets død på grundlag af de ATP-bidrag og bidrag til Obligatorisk Pensionsordning, som ATP ved dødsfaldet har modtaget oplysning om. Udbetalingen finder sted, når dødsfaldet er registreret i CPR-registeret.

•••
profile photo
Profilside